Sylvaner Vigneti Dolomiti IGT “Aurora”

Sylvaner Vigneti Dolomiti IGT "Aurora"